Krajská rada ČLK Jihomoravského kraje

Krajské rady ČLK byly zřízeny rozhodnutím sjezdu delegátů ČLK v roce 2000. Tehdy se v souvislosti s přechodem státní správy na kraje a zrušením okresních úřadů projevila absence krajského článku ČLK jako partnera krajských orgánů státu, ale i krajských poboček zdravotních pojišťoven.
 
Krajské rady ČLK jsou poradní a koordinační orgány ČLK na úrovni krajů. Radu tvoří všichni předsedové příslušných okresních sdružení lékařů ČLK v daném kraji.Jednání se mohou účastnit také členové představenstva ČLK z daného kraje. Předsednictví Rady kraje „rotuje“, každý rok vykonává funkci jeden z předsedů OS ČLK (v pořadí podle počtu členů OS).
 
Krajské rady ČLK jsou především orgány koordinující činnost jednotlivých okresních sdružení a jsou také partnery v jednání s krajskými orgány státní správy a samosprávy při řešení problémů, které spadají do působnosti komory.
 
Připravuje se transformace čestných rad a revizních komisí okresních sdružení ČLK na krajské čestné rady ČLK a krajské revizní komise ČLK.
 
Složení Krajské rady ČLK Jihomoravského kraje: 
  
OKRESNÍ SDRUŽENÍ
PŘEDSEDA
Blansko
MUDr. Ivo Procházka - současný předseda KR ČLK
                                     Jihomoravského kraje
Brno-město
MUDr. Svatopluk Dobeš
Brno-venkov
MUDr. Jiří Rašovský 
Břeclav
MUDr. Karel Klanica
Hodonín
MUDr. Vladimír Okáč
Vyškov
MUDr. Zdena Pitáková
Znojmo
MUDr. Petr Urbanovský
 
©2004-2019 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix