Volná místa – nabídka

NABÍZÍME POZICI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V BRNĚ

Odměna za běžnou pracovní dobu je 100.000,- Kč čistého. Bez služeb a víkendů.
Pracovní doba 8 - 16 hod.
K dispozici auto, PC, MT a jiné benefity.

Nástup od 1. 5. 2020.

Bližší informace na tel.: 778 493 740

mail: be.ma@centrum.cz

 

 


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2019

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2019

STORK MEDICAL s.r.o.  vyhlašuje pro pracoviště:

Masarykova 544, 664 61  Rajhrad

ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.

 Výběrové řízení na jedno rezidenční místo lékaře v oboru:

Všeobecné praktické lékařství

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: josef.stork@volny.cz

nebo poštou na adresu: Masarykova 544, 664 61  Rajhrad

do termínu 24. 11.  2019.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit:  absolventi/ky lékařské fakulty v oboru všeobecné lékařství s odbornou způsobilostí, lékaře/ky ve specializační přípravě, kteří jsou zařazeni do oboru po 1.7.2017

Přihláška:

 • podává se ve lhůtě a na místo určené ve vyhlášení výběrového řízení

K přihlášce uchazeč doloží:

 • vyplněný osobní dotazník
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
 • potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství po 1.7.2017
 • přehled odborné praxe

Dokumenty jsou ke stažení na stránkách MZČR:

http://www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2019_17526_3967_3.html

Kritéria výběru:

·    Zájem o práci v oboru VPL                                                                    1-10 bodů                                       

 • zájem o výkon povolání v daném regionu                                          1-10 bodů
 • předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL                                1-10 bodů
 • komunikační schopnosti                                                                         1-10 bodů

Způsob hodnocení uchazečů:

 • hodnotící komise posoudí splnění požadovaných kritérií a stanoví pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů) 

Kontakt: MUDr. Josef Štork, tel.: 721 376 042, josef.stork@volny.cz


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Chirurgická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno PŘIJME

Lékaře/ku

Počet volných míst: 2

Požadavky:

·         ukončené VŠ vzdělání na LF v oboru všeobecné lékařství

·         způsobilost k výkonu lékařského povolání v souladu se zákonem č. 95/2004., v platném znění

·         specializovaná způsobilost v základním oboru chirurgie nebo lékař s ukončeným základním chirurgickým kmenem před atestací (práce v ambulanci s možností klinické práce a operativy)   

·         morální a občanská bezúhonnost

Nabízíme:

·         práci v perspektivním kolektivu a tvůrčím prostředí

·         možnost dalšího rozvoje

·         možnost ubytování pro mimobrněnské zaměstnance

·         celou řadu zaměstnaneckých benefitů v oblasti financí, služeb a volnočasových aktivit

Nástup: ihned nebo dohodou

Kontaktní osoba:
profesní životopisy zasílejte na adresu zástupce přednosty Chirurgické kliniky 
MUDr. Rovného, MBA
e-mail: rovny.ivo@fnbrno.cz  

 


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Jihlavská 20, 625 00 Brno PŘIJME

radiologického asistenta/tku

Požadavky:

·           odborná způsobilost - ukončené vzdělání v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 96/2004

          Sb., v platném znění

·            kreativnost a schopnost pracovat v týmu

·            zdravotní způsobilost

·            aktivní přístup k práci

·            občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme:

·  práci u největšího zaměstnavatele ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji

·  příjemné pracovní prostředí a kolektiv zaměstnanců

·  celou řadu zaměstnaneckých výhod

·  možnost ubytování pro mimobrněnské zájemce

Předpokládaný nástup: dohodou

Kontakt:
Profesní životopis zasílejte na adresu Oddělení organizace řízení, pí Alena Stehlíková,
e-mail: stehlikova.alena@brno.cz

 


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Jihlavská 20, 625 00 Brno PŘIJME

 fyzioterapeuta/tku

Požadavky:

 • odborná způsobilost - ukončené vzdělání v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění
 •  zdravotní způsobilost
 • aktivní přístup k práci
 • občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme:

 • práci u největšího zaměstnavatele ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji
 • příjemné pracovní prostředí a kolektiv zaměstnanců
 • celou řadu zaměstnaneckých výhod
 • možnost ubytování pro mimobrněnské zájemce

Předpokládaný nástup: dohodou

Kontakt:
Profesní životopis zasílejte na adresu Oddělení organizace řízení, pí Alena Stehlíková,
e-mail: stehlikova.alena@brno.cz

 

 


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Jihlavská 20, 625 00 Brno PŘIJME

všeobecnou sestru

Požadavky:

 

·           odborná způsobilost - ukončené vzdělání v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 96/2004     Sb., v platném znění

·           zdravotní způsobilost

·            aktivní přístup k práci

·            občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme:

·            práci u největšího zaměstnavatele ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji

·            příjemné pracovní prostředí a kolektiv zaměstnanců

·            celou řadu zaměstnaneckých výhod

·            možnost ubytování pro mimobrněnské zájemce

Předpokládaný nástup: dohodou

Kontakt:
Profesní životopis zasílejte na adresu Oddělení organizace řízení, pí Alena Stehlíková,
e-mail: stehlikova.alena@brno.czFAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Jihlavská 20, 625 00 Brno PŘIJME

praktické sestry (zdravotnické asistenty-tky)

Požadavky:

 • odborná způsobilost - ukončené vzdělání v souladu s ustanovením § 21b zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění
 • vhodné i pro absolventy
 • kreativnost a schopnost pracovat v týmu
 • zdravotní způsobilost
 • aktivní přístup k práci
 • občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme:

 • práci u největšího zaměstnavatele ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji
 • příjemné pracovní prostředí a kolektiv zaměstnanců
 • celou řadu zaměstnaneckých výhod
 • možnost ubytování pro mimobrněnské zájemce
   

Předpokládaný nástup: dohodou

Kontakt:
Profesní životopis zasílejte na adresu Oddělení organizace řízení, pí Alena Stehlíková,
e-mail: stehlikova.alena@brno.czFAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Gynekologicko-porodnická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno přijme

 

Lékaře/ky

Požadavky:

- ukončené VŠ vzdělání LF

- zájem o obor gynekologie a porodnictví

- vhodné pro absolventy LF a dále pro lékaře/ky zařazené do specializační průpravy
   v příslušném oboru specializačního vzdělávání či s ukončenou specializací v oboru

- morální a občanská bezúhonnost

 Nabízíme:

- volné pracovní místo na plný úvazek u největšího poskytovatele zdravotních služeb
  v Jihomoravském kraji

- platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

- možnost dalšího vzdělávání v oboru

- ubytování pro mimobrněnské uchazeče

- celou řadu benefitů z oblasti finanční, služeb a volnočasových aktivit

Nástup: ihned nebo dohodou

Kontakt:
Profesní životopisy zasílejte elektronicky na Oddělení organizace řízení, Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: Navratilova.Jana@fnbrno.cz

 


PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO, Húskova 2, 618 32 BRNO

přijme konziliárního internistu.

Kvalifikační předpoklady: specializační způsobilost v oboru vnitřní lékařství
Úvazek 1,0; možno i na zkrácený úvazek dle domluvy.

Nabízíme klidné prostředí, možnost kariérního postupu.

Kontakt:
MUDr. Ivo Straka, strakai@pnbrno.cz
telefon: 548 123 358


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Gynekologicko-porodnická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno přijme

 Lékaře/ku - gynekologa a porodníka

Počet míst: 1

Požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání na LF obor všeobecné lékařství
 • specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví, případně lékař zařazený do specializační průpravy s ukončeným základním kmenem v gynekologicko-porodnickém oboru
 • způsobilost k výkonu povolání lékaře v souladu s ust. § 3 zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění
 • nostrifikace diplomu o dosažené specializaci a Uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře na území ČR, doklad o povolení k pobytu (v případě zájemců – cizinců o pracovní místo) v souladu s částí 7 zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění 

Nabízíme:

 • práci v perspektivním kolektivu
 • možnost získání evropského certifikátu pro gynekologii a porodnictví EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology)
 • možnost dalšího profesního rozvoje
 • možnost ubytování pro mimobrněnské zaměstnance
 • celou řadu zaměstnaneckých výhod v oblasti finanční, volnočasových aktivit a služeb

Nástup: ihned nebo dohodou

Kontakt: 
Profesní životopisy zasílejte na adresu Sekretariátu Gynekologicko-porodnické kliniky, Ing. Kateřina Kaderková, MBA
e-mail: Kaderkova.Katerina@fnbrno.cz
 
tel.: 532 233 843


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Urologická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno přijme

 Lékaře/ku

 Počet volných míst: 3

 Požadavky:

 • VŠ vzdělání na LF v oboru všeobecné lékařství
 • specializovaná způsobilost v oboru urologie vítána
 • vhodné i pro absolventy či lékaře zařazené do specializační
  průpravy v oboru urologie
 • morální a občanská bezúhonnost

Nabízíme:

 • práci v perspektivním kolektivu
 • možnost dalšího rozvoje

·         možnost ubytování pro mimobrněnské zaměstnance

·         celou řadu zaměstnaneckých benefitů v oblasti financí, služeb a volnočasových aktivit


Nástup: dohodou

Kontaktní osoba: 
sekretářka Urologické kliniky, Iveta Králíková, tel: 532 233 860
e-mail: Kralikova.Iveta@fnbrno.cz


DO ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ V CENTRU BRNA

přijmeme zdravotní sestru na úvazek 6 hodin denně, nástup 1. 3. 2019 nebo dle dohody.

Kontakt:
606 348 311


DO OČNÍ ORDINACE V BRNĚ PŘIJMU

lékaře/lékařku, bližší informace po osobním jednání.

Tel. kontakt:
724 643 181


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Jihlavská 20, 625 00 přijme

porodního asistenta/ku

Požadavky:

·           odborná způsobilost - ukončené vzdělání v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění

·            zdravotní způsobilost

·            občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme:

·            práci u největšího zaměstnavatele Jihomoravského kraje

·            příjemné pracovní prostředí a kolektiv zaměstnanců

·            možnost ubytování pro mimobrněnské zaměstnance

·            celou řadu zaměstnaneckých benefitů v oblasti financí, služeb a volnočasových aktivit

 

Předpokládaný nástup: dohodou

Kontakt:
Profesní životopis zasílejte na adresu Oddělení organizace řízení, pí Alena Stehlíková,
e-mail: stehlikova.alena@fnbrno.cz

 

 

 


ODDĚLENÍ VÝKONU POSUDKOVÉ SLUŽBY MPSV ČR

pracoviště Brno má volná místa předsedů posudkových komisí - dne 30. 1. 2018 vyhlásil státní tajemník na MPSV výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení výkonu posudkové služby Brno (SM 738 003).

Bližší informace jsou na webových stránkách MPSV - Nabídka pracovních a služebních míst (MPSV) - Služební místa - MPSV.


FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Jihlavská 20, 625 00 Brno, přijme

dětskou sestru 
 
Požadavky:
·       odborná způsobilost - ukončené vzdělání v souladu s ustanovením § 5a zákona č.  96/2004 Sb., v platném znění
·       zdravotní způsobilost
·       aktivní přístup k práci
·       občanská a morální bezúhonnost
 
Nabízíme:
 
·       práci u největšího zaměstnavatele ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji
·       příjemné pracovní prostředí a kolektiv zaměstnanců
·       možnost ubytování pro mimobrněnské zaměstnance
·       celou řadu zaměstnaneckých benefitů v oblasti financí, služeb a volnočasových aktivit
 
Předpokládaný nástup: dohodou
 
Kontakt:
Profesní životopis zasílejte na adresu Oddělení organizace řízení, pí Alena Stehlíková
e-mail:  stehlikova.alena@fnbrno.cz 

OD 1.1. 2018 DO ORDINACE VPL

přijmeme na zástup/částečný úvazek atestovaného praktického lékaře či v přípravě na atestaci - s výhodou i důchodce či na MD.
Zavedená praxe v centru Brna, dobré platové podmínky, krátká pracovní doba. Dohoda jistá!!!

Kontakt:
e-mail: dr.dav@seznam.cz
mobil: 775 375 251


PŘIJMEME DO NAŠEHO TÝMU VPL KOLEGU

na plný nebo částečný úvazek.
Předpoklad minimálně zařazení do VPL oboru, případně atestace z VPL výhodou.

Nabízíme příjemný kolektiv, pracovní místo ve velmi dobře vybavené ambulanci v samém centru Brna, možnost získání rezidenčního místa.

Zájemci, kontaktujte na telefonu 606 764 407 nebo 731 412 327.


©2004-2020 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix