VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2019

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2019

STORK MEDICAL s.r.o.  vyhlašuje pro pracoviště:

Masarykova 544, 664 61  Rajhrad

ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186/2009 Sb.

 Výběrové řízení na jedno rezidenční místo lékaře v oboru:

Všeobecné praktické lékařství

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: josef.stork@volny.cz

nebo poštou na adresu: Masarykova 544, 664 61  Rajhrad

do termínu 24. 11.  2019.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit:  absolventi/ky lékařské fakulty v oboru všeobecné lékařství s odbornou způsobilostí, lékaře/ky ve specializační přípravě, kteří jsou zařazeni do oboru po 1.7.2017

Přihláška:

 • podává se ve lhůtě a na místo určené ve vyhlášení výběrového řízení

K přihlášce uchazeč doloží:

 • vyplněný osobní dotazník
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
 • potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství po 1.7.2017
 • přehled odborné praxe

Dokumenty jsou ke stažení na stránkách MZČR:

http://www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2019_17526_3967_3.html

Kritéria výběru:

·    Zájem o práci v oboru VPL                                                                    1-10 bodů                                       

 • zájem o výkon povolání v daném regionu                                          1-10 bodů
 • předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL                                1-10 bodů
 • komunikační schopnosti                                                                         1-10 bodů

Způsob hodnocení uchazečů:

 • hodnotící komise posoudí splnění požadovaných kritérií a stanoví pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů) 

Kontakt: MUDr. Josef Štork, tel.: 721 376 042, josef.stork@volny.cz

©2004-2020 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix