PRIMÁŘ/KA ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍHO ODDĚLENÍ

 

Požadavky:

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce

PRIMÁŘ/KA ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍHO ODDĚLENÍ 

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání
  dosažené v zahraničí doložené nostrifikací
 • specializovaná způsobilost v oboru dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů
 • minimálně 5 let praxe v oboru od složení atestace, minimálně 5 let praxe na
  srovnatelném pracovišti ARO (ARO s nepřetržitým provozem lůžkové části,
  s ambulancí ARO, zajišťující anestezii současně pro minimálně 4 operační
  sály)
 • platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně
  splnění požadavků pro vydání této licence
 • osobnostní a organizační předpoklady pro řízení vysoce specializovaného
  lékařského týmu
 • komunikativní schopnosti, samostatnost a spolehlivost
 

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 16. září 2019 včetně.

Písemné přihlášky označte „VŘ PRIMÁŘ/KA ARO“ a zašlete na adresu:

Masarykův onkologický ústav

Oddělení personální a mzdové

Žlutý kopec 7

656  53 Brno

 

V případě, že by uchazeči projevili zájem o detailnější seznámení se
s oddělením ARO, nabízíme termíny návštěvy oddělení dne 28. 8. 2019,
popř. dne 5. 9. 2019.

Nutno se telefonicky dohodnout předem: prim. MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.
tel.: 543 132 600 nebo 543 132 608, popř. přes email: 
jelinek@mou.cz

Kontakt pro odborné dotazy: náměstek pro léčebně preventivní péči
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.  Kontakt: 543 134 113 nebo 
kiss@mou.cz

  
Další informace

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

1) návrh koncepce oddělení na období 5 let se zaměřením na oblast:

A) zajištění provozu lůžkové jednotky ARO (8 lůžek) a JIP (12 lůžek), ambulance ARO
a ambulance léčby bolesti, anesteziologie na 5 operačních sálech s výhledem rozšíření provozu o další 2 operační sály od 2. poloviny roku 2020 včetně navýšení robotické asistované operativy

B) organizace práce a zajištění odborného personálu ARO v souvislosti s rozšiřováním provozu operačních sálů v právě rekonstruovaném Bakešově pavilonu

C) stanovení indikátorů hospodaření a kvality oddělení ARO a jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců

2) další požadované dokumenty:

 • životopis a prostou kopií dokladů o dosaženém vzdělání a dokladu o získané specializované způsobilosti v oboru (neplatí pro zaměstnance MOÚ),
 • kopie licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti, nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence
 • výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců)

 Nabízíme:

 • práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení s moderními zdravotnickými přístroji
 • možnost odborného a vědeckého rozvoje
 • motivující platové podmínky v souladu s příslušnou legislativou
 • individuální účet v rámci příspěvků z FKSP (příspěvek na stravování, rekreaci, vzdělávání, tělovýchovné a sportovní akce, životní a penzijní připojištění aj.)
 • široké spektrum zaměstnaneckých benefitů (slevy do wellnes zařízení, zvýhodněné telefonní tarify pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky aj.)

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení.

Předpokládané datum konání VŘ 23. září 2019.

Nástup na pozici je plánován nejpozději od 1.12.2019

©2004-2019 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix