Prof. MUDr.Roman Čerbák, CSc. - Rytíř českého lékařského stavu

 PROF. MUDR. ROMAN ČERBÁK, CSc. BYL PASOVÁN RYTÍŘEM ČESKÉHO LÉKAŘSKÉHO STAVU.

 

Dne 27. března 2014 byl pasován do rytířského stavu brněnský kardiolog
profesor MUDr. Roman Čerbák, CSc.

Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc. je významnou osobností České lékařské komory a současně české i světové kardiologie.

Od obnovení samosprávné stavovské organizace se aktivně zapojil do jejího života, od roku 1993 byl předsedou okresního sdružení lékařů ČLK Brno-město, od r. 1996 místopředsedou, od r. 1999 do současnosti působí jako člen Čestné rady ČLK.

Na poli odborném je naším předním kardiologem, autorem řady odborných publikací, kardiologickou autoritou českou i mezinárodní. O postavení, které požívá mezi svými kolegy – kardiology, svědčí i to, že byl v roce 1990 zvolen do výboru České kardiologické společnosti, v letech 1995 – 1999 byl pak jejím předsedou a od roku 2005 místopředsedou. Aktivně působil a působí v pracovních skupinách České kardiologické společnosti.

O pedagogickém působení prof. MUDr. Čerbáka svědčí i to, že v roce 2011 obdržel Cenu prezidenta ČLK za mimořádný přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů a v oblasti podpory publikační činnosti českých lékařů. V současné době je stále činorodý osmdesátník odborným garantem sekce kardiologie systému celoživotního vzdělávání ČLK.

Prof. MUDr. Čerbák, i přes velké pracovní vytížení, si vždy našel čas na trpělivé naslouchání pacientům, zachoval si schopnost vcítění se do jejich problémů a uchoval si dovednost srozumitelným způsobem vysvětlit příčiny jejich zdravotních obtíží. Vedle toho byl vždy ochotný naslouchat svým, i mladším kolegům, a podat jim pomocnou ruku, pokud to bylo potřeba. Jeho chování v rámci výkonu zaměstnání zcela koresponduje s noblesou jeho běžného vystupování.
 

©2004-2021 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix